atik havuz
Havuzlar  |  Jakuziler  |  Saunalar  |  Buhar Odaları  |  Kimyasallar  |  Seramikler  |  Ekipmanlar  |  Tuz ve Ozon Sistemleri  |  Montaj  |  Referanslar  |  İletişim
  
 
    Havuz Kimyasalları

 DEZENFEKTANLAR
     
QUICKCHLOR L
Klor - Sıvı


Yüzme Havuz Suyu Dezenfektanı

Kullanım Alanları


Yüzme havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılır. Havuz yeni açılırken yada sezon başlangıcında şartlandırılmış havuz suyunda sürekli dezenfeksiyon için, yosun ile mücadelede kullanılır. Otomatik dozaj sistemleri ile havuz suyuna verilir.


Kullanım Şekli

Havuz yeni açılırken 10m3 havuz suyuna 1,0 L - 2,0 L QUICKCHLOR L ilave edilir. şartlandırılmış açık yüzme havuz suyunda 1,0 - 3,0 ppm aktif klor bulunmalıdır. Her 10m3 havuz suyuna 0,5 L - 1,0 L QUICKCHLOR L ilave edilir.QUICKCHLOR %56
Yavaş Çözünen
Dezenfektan Granülleri

Sodyum Dikloroizosiyanürat

Kullanım Alanları


Havuzlarda rutin klorlama için kullanılan havuz kimyasalıdır. Sezon açılışında, kış hazırlığında ve yosun önleyici olarak bir şok klorlama ajanı ile birlikte kullanılmalıdır. Suda yavaş çözünmesi sayesinde havuz suyunun sürekli dezenfeksiyonu için kullanılır


Kullanım Şekli

Tek başına kullanıldığında 10m3 havuz suyu için 50 g ürün eklenmelidir. Sıvı klor ile kullanıldığı durumlarda 10m3 havuz suyu için 10 g eklenmelidir.QUICKCHLOR %90
Yavaş Çözünen
Dezenfektan Granülleri

Trikloroizosiyanürik Asit

Kullanım Alanları


Havuzlarda rutin klorlama için kullanılan havuz kimyasalıdır. Sezon açılışında, kış hazırlığında ve yosun önleyici olarak bir şok klorlama ajanı ile birlikte kullanılmalıdır. Suda yavaş çözünmesi sayesinde havuz suyunun sürekli dezenfeksiyonu için kullanılır


Kullanım Şekli

Havuz yeni açılırken pH değeri 7,2 - 7,6 arasına ayarlanır. Sıvı klor ile şartlandırılmış yüzme hauzlarına , siyanürik asit miktarı < 100 ppm olacak şekilde belirli miktarda QUCKCHLOR % 90 ilave edilmelidir.CHLORTAB %90

Trikloroizosiyanürik Asit

Kullanım Alanları


Suda yavaş çözünmesi sayesinde havuz suyunun sürekli dezenfeksiyonu için kullanılır. % 90 oranında aktif klor sağladığı için özellikle büyük havuzlarda tablet şeklinde kullanımında depolama yönündende fayda sağlar.


Kullanım Şekli

Her 100m3 havuz suyu için günde 1 - 2 tablet kullanılmalıdır. Dozaj miktarı, güneşli havalarda ve havuzun yoğun kullanıldığı durumlarda arttırılabilir.
 PH AYARLAYICILAR ve TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
 
GK pH (-) SIVI

Havuz Suyu Arıtımı İçin Sıvı pH Düşürücü

Kullanım Alanları


Yüzme havuzlarında pH ayarlaması için kullanılır. pH değerinin 7,2-7,4 değerinden daha yüksek değerlere çıkması halinde otomatik besleme sistemleri ile havuz suyuna verilerek pH değerini istenilen aralıkta tutmak için kullanılır. Sıvı olması dolayısıyla kullanımı kolaydır. Derişik yapısı sayesinde de ekonomik kullanım sağlar.


Kullanım Şekli

Havuz suyu pH değerini 0,1 birim düşürmek için 100m3 havuz suyuna 1 kg GK pH(-) sıvı dozlanması gerekir.GK pH (-) TOZ

Havuz Suyu Arıtımı İçin Toz pH Düşürücü

Kullanım Alanları


Yüzme havuzlarında pH ayarlaması için kullanılır. pH değerinin 7,2-7,4 değerinden daha yüksek değerlere çıkması halinde otomatik besleme sistemleri ile havuz suyuna verilerek pH değerini istenilen aralıkta tutmak için kullanılır. Toz olması dolayısıyla kullanımı kolaydır. Derişik yapısı sayesinde de ekonomik kullanım sağlar.


Kullanım Şekli

Havuz suyu pH değerini 0,1 birim düşürmek için 100m3 havuz suyuna 1 kg GK pH(-) toz dozlanması gerekir.GK pH (+) TOZ

Havuz Suyu Arıtımı İçin Toz pH Arttırıcı

Kullanım Alanları


Yüzme havuzlarında pH ayarlamak için kullanılır. Düşük pH değerlerindeki havuz suyuna kontrollü şekilde otomatik besleme sistemleri ile verilerek havuz suyu pH değerini uygun seviyeye çekilmesini sağlar. pH değerini arttırırken sudaki alkaliniteyi fazla arttırmadığından dolayı suda bulanıklığa ve tortu oluşumuna sebep olmaz.


Kullanım Şekli

Tipik olarak 100m3 havuz suyuna 1 kg GK pH (+) toz dozlandığında, havuz suyu pH değeri 0,1 birim artar.CALCEX FILTER

Filtreli ve Havuz Temizleyici

Kullanım Alanları


Yoğun olarak kullanılan havuzların filtrelerinde zamanla vücut yağı, güneş yağı gibi atıklar birikerek su geçirmez bir film tabakası oluşturur. Ayrıca suyun içerdiği kireç, kum tanecikleri içinde birikerek kumu bloke eder ve iş görmez hale getirir. CALCEX FILTER; havuz ve filtre içerisindeki bu gibi kir ve kireç oluşumunu malzemeye zarar vermeden temizler.


Kullanım Şekli

Yılda bir yada iki kere, % 10'luk hazırlanan CALCEX FILTER çözeltisi (10 L su içerisine 1 kg ürün) filtre içerisinde ( 1 ton kum için 1 kg CALCEX FILTER) boşaltarak 8 - 10 saat süre ile bekletilmelidir. Süre sonunda bol su ile ters yıkama yapılmalıdır.
 ÇÖKELTİCİLER
CLEARFLOCK-L

Kum Filtreleri İçin Yüksek Etkili Topaklayıcı - Çökeltici

Kullanım Alanları


Havuz suyu içerisindeki küçük parçacıkların topaklanarak uzaklaştırılması için kullanılır. Özellikle kum filtresi kullanılan havuzlarda yüksek kapasitede filtreleme sağlar. Küçük taneciklerin alüminyum klorohidrat molekülleri tarafından toplanarak filtrede tutulmasını, böylelikle havuz suyunda kirliliğin giderilmesini sağlar. pH değişimlerine sebep olmaz. Düşük kullanım oranlarında bile yüksek etki sağlar. Diğer alüminyum kökenli tutucular arasında en az alüminyum kalıntısı bırakan ürünlerdendir.


Kullanım Şekli

Sudaki organik kirlilik derecesine bağlı olarak her 1 m3 havuz suyuna 0,3 - 2,0ml dozlanır. Belirtilen miktar üzerinde kullanılmamalıdır. Doğrudan ambalajından alınarak kullanılır.
 YOSUN ÖNLEYİCİLER
ALGAECIDE-BIO

Yüzme Havuz Suyu Biyositi

Kullanım Alanları


Yüzme havuzlarında dezenfeksiyona yardımcı, yosun önleyici biyosit olarak kullanılır. Bakteri, mantar, virüs ve sporlara karşı etkilidir. Sezon açılışında havuz suyu doldurulurken uygulanır. Hava sıcaklığının ya da havuz kullanımının arttığı zamanlarda kullanım miktarı arttırılmalıdır. Sezon kapanışlarında, açılış miktarı kadar ürün havuz suyuna son kez ilave edilir. Diğer yüzme havuz suyu kimyasalları ile uyumludur. Fakat sabun ve diğer su şartlandırıcıları ile karıştırılmamalıdır. En etkili yöntem; direkt olarak havuz suyuna karıştırılmasıdır. Kullanım derişiminde aşındırıcı etkisi yoktur.


Kullanım Şekli

Yosun oluşumunu önlemek için; başlangıçta 10m3 suya 200 g ilave edilir. Bundan sonra 10m3 suya haftada 100 - 150 g ilave yapılmalıdır. Belirtilen miktarların üzerinde dozlama yapmayınız.
Havuz Kimyasalları T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylıdır.
PROBLEM

Göz yanması, Cilt tahrişi, Ağır klor kokusu

Yeşil bulanık su Kaygan yüzeyler ve Yosunlaşma


Flu görünümlü ve Bulanık su

Havuza kimyasal ilave edildiği zaman suyun kahverengi ve yeşile dönüşümü

Giysilerde, saçlarda ve kaplamalarda ağarma.Su parlak değil, Filtrede basınç yükselişi Filtrede kapasite düşüşü
Köpürme
SEBEP

1.pH uygun değil
2.Bağlı klor yüksek
3.Stabilizatör yüksek1.Klor seviyesi çok düşük.
2.Yosun oluşumunu engelleyici kimyasal eksikliği.
3.Düzenli bakım ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmaması.
4.Stabilizatör fazlalığı


1.Klor seviyesi düşük
2.Askıda maddeler
3.Alkalite yüksek, kalsiyum çökeltisi
4.Etkisiz filtrasyon


1.Sudaki metaller, organik atıklar
2.pH ygun değil
3.Serbest klorun suda Fe, Mn ile bleşikler oluşturması
4.Etkisiz filtrasyon


1.Serbest klorun yanlış ölçümü
2.Klorun yüksek olması
3.Testin yanlış yapılması


1.Filtrasyon zayıf, pH yüksek;
2.Filtrede yosun, saç, güneş yağları, çamur, kireç oluşumu var.1.Yüksek dozda yosun öldürücü ajan kullanımı
2.Suda çözünebilir organik madde birikimi

ÇÖZÜMÜ

1.pH'ı ideal değerlere getiriniz.
2.Şok klorlama yapınız.
3.Stabilizatör seviyesini düşürünüz. (Taze su)


1.pH'ı ayarlayınız
2.Şok klorlama yapınız.
3.Uygun dozda yosun öldürücü kullanınız.
4.Tabanda oluşan yosunu fırçalayınız
1.pH'ı ayarlayınız.
2.Şok klorlama yapınız.
3.Topaklayıcı kullanarak filtrasyonu kontrol1.pH'ı ayarlayınız. Şok klorlama yapınız.
2.Sudaki demiri bağlayıcı kimyasal kullanını
3.Topaklayıcı kullanarak çöken partikülleri vakumla dışarı atınız1.Klor seviyesini düşürünüz.
1.Filtreyi kontrol ediniz, pH'ı ayarlayınız.
2.Havuz tesisatını kontrol ediniz.
3.Ters yıkama yapınız.
4.Calcex Filter ile kumları temizleyiniz.


1.Zamanla kaybolacaktır. Beklemek istenmiyors taze su ilave edilmektedir.
2.Havuz suyu şok klorlanmalıdır.


Atik Havuz Ltd.
Süleyman Aknar Sitesi Blok: 2 Daire: 6 Yağış Sokak
Boğaz / Girne / K.K.T.C.
Tel 1: 0533 860 79 05 - Tel 2: 0533 226 15 99
atikhavuz@gmail.com
Zoom Ajans Bilgisayar Hizmetleri Havuz